VTV 2009

16.-18.10.2009

Celovíkendové výcvikové soustředění.

PROGRAM (HUMIT DEFENCE TRAINING CAMP):

Štvrtok :

-15.00 – 18.00 príchod, registrácia, ubytovanie, večera
-19.00 slávnostný nástup ( predstavenie HUMIT DEFENCE TRAINING CAMP )
-20.00 prípravva výstroje, voľný čas,
-22.00 večierka

Piatok :

-6.45 budíček
-7.00 – 7.30 rozcvička
-8.00 – 8.30 raňajky
-8.45 - 9.00 ranný nástup

Doobedné cvičenie :

-9.30 – rozdelenie na tri stanovištia
-Stanovište č.1 topografia
-Stanovište č.2 sebaobrana
-Stanovište č.3 streľba – základy taktiky streľby, parkúr, pudová streľba

13.00 – 14.00 obed

14.30 – 18.00 poobedné cvičenie
- poobedné cvičenie bude zamerané
- taktika jednotky,práca odstrelovača – guľometčíka,taktika prieskumu, útoku, ústupu, maskovanie

18.30 – 19.30 večera

-22.00 večierka
 


 

Sobota :

-7.00 budíček
-8.00 raňajky
-9.00 ranný nástup (rozdelenie do skupín, predstavenie denného programu )
-9.30 začiatok doobedného tréningu TRAINING FROM MILITARY BY CAR - cielom tohto cvičenia je naučiť a príblížiť používanie osobných motorových vozidiel v ozbrojených konfliktoch.

Cvičenie je rozdelená na dve časti:

Časť č.1 :
Základné cvičenie nastupovanie a vystupovanie z vozidla počas vedenia streľby na nepriateľa,vozidlo stojí.Bezpečnostné šoférovanie pod paľbou.Taktika motorizovanej hliadky.Vozidlo je počas hliadky prepadnuté DID – vhodné zastavenie vzhľadom na streľbu a kritie.Je potrebné bez strát opustiť priestor.Prestupovanie z vozidla do vozidla pod paľbou.

13.00 - 14.00 obed

Časť č.2
Pokročilé cvičenie zamerané na prácu z 2 až 3 vozidlami.Prevoz VIP osoby, nástažné systémy, zablokovanie vozidla, streľba z vozidla.Taktika zastavenia vozidla za použitia ID a prírodných prekážok.Unik pri prepade do “zelenej zony“

-18.00 ukončenie cvičenia

19.00 večera

-19.30 brífing – vyhodnotenie jednotlivých cvičení, skupín, jednotlivcov
-20.00 posedenie pri ohni, opekané prasa voľný program
 

 


 

Nedeľa :

-7.00 rozcvička
-8.00 raňajky
-9.30 ranný nástup rozdelenie
-10.00 začiatok cvičenia GONG ( vojaci majú za úlohu dobyť pevnosť a zazvoniť na GONG ktorý bude umiestnený na strážnej veži, v poslednom cvičení sa budú hodnotiť vedomosti a zručnosti získané v HUMIT DEFENCE TRAINING CAMP )
 

 


 

12.30 obed

-14.00 – slávnostný nástup, odovzdanie certifikátov, vyhodnotenie bojovej prípravy a komplexného cvičenia HUMIT DEFENCE TRAINING CAMP

16.00 odchod domov

(Kexo)

Photo by: Otec